the european multiple choice identity project
  
  

Breaking News

CD_Front

ONDERGRONDS GEDONDER

(Tekst en muziek, Wim Kratsborn, januari 2015)

Op het Groningse land was het leven goed (in the country of Groningen life was good)
Deed de natuur nog steeds wat hij moet. (nature was doing what it should do)
De NAM beloofde minder, boorde sneacky meer (the Gas Company believed less, but bored sneacky for more)
De grond trilde van Loppersum tot Sappemeer, (the earth did shake from Loppersum to Sappemeer)
Er gaat niets boven Groningen, ras ras ras, (there’s nothig better than Groningen.quick, quick, quick)
Economische groei betaald met ons gas. (economic growth paid with our gas)
Vluchten kan niet meer, zou niet weten hoe,(there’s no escape, don’t know how)
Kreeg geen citroenen, maar knollen toe.(sell a patato a pup/I wa s cheated)

Ondergronds gedonder In huis en boerderij (thunder underground in the house and at the farm)
Draai die kraan maar dichter, Groningen gasvrij (close the tap, Groningen gasfree)

De Slag bij Woudbloem tussen tank en trekker (The Battle of Woudbloem between tank and tractor)
Wordt het na Haren toch nog gekker? (Will it be more crazy after the riots in Haren?)
Maar Groningers zijn niet langer gedwee.(But the people in Groningen are no longer meek)
Chirurgen en bedden trilden in het UMCG. (Surgeons and beds were shaking in the hosipital)
Net als in Dokkum een man met een missie. (Just as in Dokkum (missionair Bonioface was killed there in 754) a man with mission)
Kampachtige grijns, sigaar uit eigen kissie (crampy/ campy smile (the name of the minister is Kamp), and a present I have paid for

Ondergronds gedonder in huis en boerderij (thunder underground in the house and at the farm)
Draai die kraan maar dichter, Groningen gasvrij (close the tap, Groningen gasfree)

Het is mooi geweest, trek aan de bel .(It’s enough. Let’s ring the bell)
De kraan dichter en een beetje snel (Turn the tap more closer and quickly)
Dicht de scheuren, verwijder de stutten (repair the cracks, remove the shores)
We leven niet meer in prehistorische hutten (we don’t live any longer in prehistoric huts)
Zwart op wit staat het in de boeken (Black and white, it’s written in the book)
Veiligheid, het was ver te zoeken (safety, was not taken into account)
Parkinson-patïenten laten zich niet kisten.(Parkinson patients, never give up)
Net als rebellerende Groningse separatisten (Just as rebellious separatists from Groningen)

Ondergronds gedonder in huis en boerderij( thunder underground in the house and at the farm)
Draai die kraan maar dichter, Groningen gasvrij. (close the tap, Groningen gasfree)

Ondergronds gedonder in huis en boerderij (thunder underground in the house and at the farm)
Draai die kraan maar dichter, Groningen gasvrij. (close the tap, Groningen gasfree)

Sposored by Mastertools
Produced by Jan Doddema for Studio-9