the european multiple choice identity project
  
  

Wim Kratsborn

Het leven van een educatieve zzp’er gaat niet over een leien dakje. Soms denk ik wel eens, dat ik misschien beter dakbedekker had kunnen worden of de trotse eigenaar van een cafetaria. Kroketten en patat verkopen altijd goed. Op onbewaakte ogenblikken (geen overgangen) sprak ik mezelf moed in met slogans als ‘hart voor de zaak’, ‘blijf erin geloven’ of ‘it’s all for the good of the country’ (Monty Python). Waarschijnlijk was het tegen beter in, want sinds de Crisis van 2007 was het onderwijs geen vetpot (volgens sommige specialisten komt de volgende crisis er weer aan, omdat men er weer niets van geleerd heeft). Er werd voortdurend op onderwijs bezuinigd, waarvan de naweeën nog steeds voelbaar zijn. Het personeel van basisscholen gaat immers niet voor niets staken. Als de overheid niet over de brug komt, dan zullen er de komende tijd meer schapen over de dam komen. Het gevolg was dat scholen en instellingen geen geld voor gastsprekers en geen zin in vernieuwende projecten hadden. Burn outs waren aan de orde van de schooldag. De educatieve zzp’er was, net als Luther 500 jaar geleden, ‘knocking on heaven’s door’. Ondanks de hoge kwaliteit en de vele complimenten moesten lezingen en  workshops meestal ‘om niet’ gegeven worden. Het inspireerde mij tot het maken van het t-shirt ‘‘DON’T CALL ME HONEY GIVE ME YOUR MONEY’.

Ondanks deze klaagzang, lijkt er toch licht aan het eind van de tunnel te zijn. De overheid is met het ‘Project 2032’ begonnen. Hoe moet het onderwijs er in dat jaar uitzien? Het lijkt ver weg, maar het is dichtbij, want de huidige kleuters zijn dan volwassen. De open deur is dat de wereld zal veranderen en dat het onderwijs daarom ook moet veranderen. Dat geeft de burger moed, want ik sta inmiddels op een lijst om er als expert  een bijdrage aan te leveren. Burgerschap is een hot item en vooral na die radicalisering en die terugkerende ‘Syriëgangers’. De overhead maakt men zich, en weer terecht,  zorgen over de democratie en over wat er in die jonge hoofden omgaat. Er blijken namelijk erg goede maar ook kwaadwillende leraren rond te lopen. De slotsom is dat het noodzakelijk is dat het onderwijs toekomstige generaties leert om een eigen democratische weg te vinden.

Maar er worden meer pijlen afgeschoten. In het gedenkwaardige jaar 2018 is Leeuwarden ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ en speciaal daarvoor heb ik de ‘Walk of Life’ ontworpen, een creatieve, digitale en interactieve wandeling door het oude centrum van Leeuwarden. Het is een lopende vuurtje langs de brandhaarden in Leeuwarden en Europa van 1917 tot 2017. Het doel is om via een app met een voice-over, info, beelden en muziek een goede democratische burger te worden. Er is nu subsidie aangevraagd om ook een Duitse, Engelse, jongeren en kind-app te kunnen maken en om ook in de eigen omgeving iets met burgerschap te doen. Het t-shirt spreekt weer boekdelen. ‘Ut giet oan’, maar dat kan niet over één nacht ijs. Daarom is er tevens een aanvraag ingediend bij de Europese Altiero Spinelli Prize voor vernieuwende, verrassende en voor iedereen  toegankelijke projecten over Europa. De aanvraag is gericht op het boek ‘Multiple Choice Identity’, maar ook op de film ‘Hard to become who you are’, de muziekcd ‘MCI I’ll tell you why’ en leerroutes. De prijswinnaars zullen in 2017 bekend en blij gemaakt worden met een eerste prijs van €50000, een tweede prijs van €30000 en een derde prijs van €15000. Om een lang verhaal kort te maken: ‘Don’t call me honey, give me your money’.

Er zijn veel manieren om te weten te komen wat er gaande was, is en zal zijn. Maar één van de mooiste en diepste manieren om tot de kern van de zaak of de waarheid door te dringen is muziek. Het is daarom niet erg dat woorden soms tekortschieten. Oscar Wilde schreef: ‘Het leven imiteert kunst meer dan kunst het leven’. Muziek is er altijd en overal. Het is een momentopname, die verklankt wie je bent, wat je wilt en wat echt belangrijk is in het leven. Dat geldt voor tijdgenoten uit het verleden, maar ook voor degenen die er later op terugkijken. Het brengt ons namelijk dichter bij de tijdsgeest door die te verbinden met iets diep in onszelf (Deleuze). Gustav Mahler noemde dat de ‘Panlautigkeit der Wirklichkeit’ (de klank van de werkelijkheid). Een paar jaar geleden schreef ik daarover het nummer ‘Anachrone circles’ met de zin ‘You may catch it if you try’. Er hangt van alles in de lucht, maar we dreigen het contact te verliezen met de aarde, de ander en het grote geheel. Muziek kan daarbij helpen en dat deed het toen ik het boek ‘Multiple Choice identity’ schreef. Daardoor kon ik meer zien en begrijpen. Alles werd meer zichzelf onder het motto: ‘Feel and therefore we learn’ (Mary Helen Immordino). Dat betekent dat muziek over de werkelijkheid gaat en de werkelijkheid over muziek. Daarom kan het de democratie verklanken, bestaande uit verschillende stemmen, relaties en harmonieën (Barenboim). Muziek is democratie!

Ik zal meerdere betekenissen noemen inclusief een aantal voorbeelden. Voor meer voorbeelden verwijs ik naar de 333 songs op de Playlist ‘Multiple Choice Identity’ op Spotify en op www.to-gather.org. Muziek is allereerst een ‘sense opener’ die direct en diep doordringt zoals Kurt Cobain’s ‘Smells like teen spirit’ en de zin: ‘Here we are now entertain us’. Ten tweede is het een kennisbron over de tijdsgeest. Zo was Klassieke muziek tijdens de Franse Revolutie de verklanker van de opkomende democratie, maar ook de zwanenzang van de autoritaire macht. Zo werd de Eerste Wereldoorlog ‘ de muziekoorlog’ genoemd omdat er over en weer met muzikale noten werd geschoten. De Eerste Wereldoorlog was echter een oorlog die niet eindigde en die levend wordt gehouden in bijvoorbeeld heavy metal songs als ‘One’ van Metallica en ‘Passchendale’ van Iron Maiden. Een meer recent voorbeeld van de verklanking van de tijdsgeest ‘OK Computer’ van Radiohead. Op de derde plaats is muziek een tegenmacht, een roep om actie vanuit ‘das Unbehagen der Kultur’ (het onbehagen in de beschaving). Maar het is een manier om de wereld te veranderen en te verbeteren (‘Animals’, Pink Floyd), geweld een halt toe te roepen (‘Killing in the name of’ , Rage Against the Machine), mensenrechten te beschermen (‘Keep on rocking in a free world’, Neil Young) of om verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatsverandering (‘Courage of Man’, Midlake). Ten vierde is muziek een brug, een cross-over tussen culturen zoals op festivals. Tijden veranderen en muziek ook, want het is gedemocratiseerd als een expressive van de individuele identiteit en als middel om een democratisch burger met een ‘Multiple Choice Identity’ te ontwikkelen. ‘Hey ho let’s go’, The Ramones.

 

 

 

Oscar Wilde wrote: ‘Life imitates art far more than art imitates life’ . My starting point is also the enormous power and impact of music. Music is a moment of being, showing who you are, what you want and what is really important in the world.  We can get close to the truth by linking the time spirit and something deep inside ourselves.  Gustav Mahler spoke about  the ‘Panlautigkeit der Wirklichkeit’ (the sound of reality) and a few years ago I wrote the song ‘Anachrone circles’ about it . But we have internalize it, because we are losing contact with the earth, the other and the network. In this way music was a great help, while writing my new book ‘Multiple Choice identity’. I could see more as well as understand deeper what was going on. Music was a model for living with different voices and relations and rich harmonies (Barenboim). Music is not only about democracy, but it’s democracy itself! Through music everything became more itself. My message to the reader of the book is: ‘Feel and therefore we learn’ (Mary Helen Immordino).

There are different musical entry points. Firstly music is a sense opener like Kurt Cobain singing: ‘Smells like teen spirit. Here we are now entertain us’.  Secondly it’s a source of knowledge about the spirit of the time. For example Classical music created democracy and the swan song of authoritarian power. World War One was called ‘The Music War’, because music was a weapon. It’s also a past that’s no history because this war is still alive in heavy metal songs like ‘One’ of Metallica and ‘Passchendale’ of Iron Maiden.  A more recent example of the spirit of the time is ‘OK Computer’ by Radiohead. Thirdly music can be a countervailing power, a call for action. It’s the audiolisation of ‘das Unbehagen der Kultur’ (the discomfort of civilisation) as well as a way to change the world (‘Animals’, Pink Floyd), to stop violence (‘Killing in the name of’ , Rage Against the Machine), to protect human rights (‘Keep on rocking in a free world’, Neil Young) or to feel responsible for climate change (‘Courage of Man’ by Midlake). Fourthly music is a cross-over between cultures and the place to be is a festival. After all music is democratized because it expresses the individual identity and enables us to develop a good democratic citizen with a ‘Multiple Choice Identity’. ‘Hey ho let’s go’, The Ramones.

 

 

De laatste 100 jaar hebben allerlei machten geprobeerd om het menselijk brein te beïnvloeden en te beheersen en dan vooral het jonge brein. Met succes werden extreme ideeën via het onderwijs aangeleerd. Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog was het nationalisme de giftige appel in het paradijs. Het gevolg was een traumatische oorlog en miljoenen gesneuvelde jonge soldaten. In de Tweede Wereldoorlog werd de ideologie van het nationaal socialisme op school aangeleerd. De gehersenspoelde ‘Hitler Jugend’ zou in naam van Hitler vele slachtoffers maken.  Tijdens de Koude Oorlog werden in de DDR jongeren geïndoctrineerd om de ideologie van het communisme te realiseren.

Maar ook in onze tijd worden jongeren geïndoctrineerd en geradicaliseerd door het jihadisme. Dat gebeurt op school, maar ook op internet. Het is een succesverhaal, want 40000 jongeren uit meer dan 110 landen zijn in Syrië en Irak voor IS gaan vechten. Tegelijkertijd werden 2000 jongens tussen 9 en 15 jaar geleerd om te doden.

Momenteel zijn 30% van de ‘Syriëgangers’ weer ‘thuis’, inclusief een aantal kindsoldaten. Wat nu? Is het mogelijk om hun te veranderen in democratische burgers? De enige manier is via onderwijs in een gepassioneerde, empathische, interactieve en informele leerstijl. Hun terugkeer naar de samenleving is alleen mogelijk als zij hebben laten zien dat zich gedragen als een democratische ‘ multiple choice identiteit’. Daarvoor is meer nodig dan een ‘multiple-choice toets’, want de democratische waarden en normen dienen geïnternaliseerd te zijn.

 

The last 100 years all kind of powers tried to influence and control the human brain and especially the young one. Extreme ideas were internalized and school was the place to do it.

Let’s give a short overview. Before and during World War One nationalism was the poisoned apple in paradise, that caused the traumatic event with millions of dead young people. In World War Two the ideology of national-socialism was also educated to youngsters, the ‘Hitler Jugend’. They became Hitler’s willing executioners. During the Cold War communism indoctrinated young people to become dedicated followers of the SED-Party. But also nowadays young people are brainwashed  by ISIS in schools or on the internet. It’s a success-story because 40000 fighters from more than 110 countries went to Syria and Iraq, but now 30% of the European fighters are back home. It’s clear that ISIS has lost the war for the caliphate, but 2000 boys between 9 and 15 years have learned to kill.

Is it possible to heal the brain-damage and to become a democratic citizen? The only way is by education in a passion-driven , empathic, inter-active and realistic learning style. Before  they can integrate in society, they should really prove that they are and behave like a democratic ‘multiple choice identity’. A ‘Multiple Choice Test’ is not enough.

Er wordt verder veel ‘gecried’ op de televisie door al die potentiële winnaars die al in de eerste ronde uitgeschakeld worden. Het kan anders, want bij ‘Ik hou van Holland’ en ‘Jongens tegen de meiden’ liggen ze wel de hele tijd in een deuk.
Het is één lange rij huilebalken met in de hoofdrol Henk uit Grollo (zou hij toch niet stiekum door een Zigamug zijn gestoken?), de slome Kim en de geblokkeerde Femke enz. enz.. Zals zo vaak, zocht het Nederlands Olympisch Comité naar een medicijn tegen al die malaise. Het heeft daarom ‘Huilebalken’ als nieuwe Olympische sport voorgedragen. Het is een soort steeple met hordes van dikke balken en een waterbak voor de zwemsters.Het is om te huilen, maar er zijn tenminste nog 3 extra medailles te winnen. Nederlandse sporters zijn weer huizenhoog favoriet.

Maar desondanks komt het deze week toch weer goed met die onderwijzers, genaamd Daphne, die snelle Nederlandse meid Sifan Hassan en de altijd goedlachse Churandi Martina. Het nummer ‘Happy’ staat eind volgende week zeker weer op 1.

After Yuri was send back home, a new problem occurred for Team-NL related to Epke Zonderland. The day before the final, the Olympic Comittee disqualified him from the Olympic Games. Why?
They asked him: ‘Who are you?’. Epke answered: ‘I’m Epke Zonderland’. ‘Do you have a flag? they asked further. He answered:’No’. The conclusion was that Epke didn’t belong to a sport-manifestation of nations.

However Epke was saved by the bell by Boris Johnson, who shouted: ‘Wait wait, Epke is an ancestor of the English king ‘Jan Zonder Land’ and so he’s part of the Royal Family. You know, I’m a kind of Ivanhoe and so Epke should represent England. He will certainly win another Gold Medal for England. Afterwards the Queen will invite him to show his Gold Medal to her and make him a Member of the British Empire.’

I feel sorry for the Netherlands, because they lost another hero after Yuri and maybe Daphne Schippers. Furthermore Epke will carry the English flag during the final ceremony. By the way, do you know that Yuri van Gelder became a big popstar, because he will perform at the Dutch musical festival Lowlands. Afterwards he will have a drink with the youngsters at the festival.

 

The new presentation ‘To-Gatherland Festival 2022’  is ready for sharing.

Pamflet-to-gather-maart-2015Paradise-city

The metaphor of the new presentation of To-Gather is a music festival. Together with 9 youngsters you may internalize 5 future turning points through music, images, film and information.  The turning points are audiolised in 5 tents related to the new economy, the new technology, isms, the past that’s no history and human rights (refugees). Also scenes from the film ‘Hard to become whoyou are’ are visualised. It’s about informal, brain based, blended and passion driven learning. Music is telling the story and the turning points are audiolised by Underworld, The Cure, Kraftwerk, Daft Punk, Blaudzun, Rammstein, Rage Against the Machine, Pink Floyd, Avicii and Muse. The audience fills in on the poster ‘Headlines’ what’s going on in their brain. The aim is to gather knowledge, insights and attitudes and to become who they are. At the end of the presentation they write their future plans on post-its and place it on the big poster ‘The Butterfly Touch’. It’s learning by doing. See you soon!